top of page

Anti-wrinkle
Injections

Botulinum toxin, type A

โบท็อก ริ้วรอย ลดกล้ามเนื้อกราม 

iStock-1152083972.jpg

Q: What are anti-wrinkle injections?
 

A: Anti-wrinkle injections are a cosmetic procedure that involves injecting a neurotoxin, typically Botulinum toxin types A, into the muscles of the face to temporarily relax them and reduce the appearance of wrinkles and fine lines.

สำหรับ Botox ที่เราได้ยินชื่อกันบ่อย ๆ นั้น เป็นชื่อทางการค้าของสารโบทูลินั่มท็อกซินเอ  (Botulinum toxin A) ซึ่งเป็นสารประเภทโปรตีนที่สกัดจากแบคทีเรียที่ชื่อว่า ครอสตริเดียม โบทูลินั่ม (Clostridium botulinum) ซึ่งเจ้าโบทูลินั่ม ท็อกซิน จะทำการออกฤทธิ์โดยไปจับกับส่วนปลายเซลล์ประสาท ทำให้เซลล์ประสาทไม่สามารถหลั่งสาร Acetylcholine ที่ทำหน้าที่สื่อประสาทได้ กล้ามเนื้อบริเวณที่ฉีดตัวโบท็อกเข้าไปจึงเกิดการคลายตัว หรือพูดให้เข้าใจง่ายๆ คือกล้ามเนื้อส่วนนั้นจะเกิดอัมพาตชั่วขณะ (แต่ไม่ต้องห่วงค่ะ เพราะไม่อันตรายแน่นอน) หลังจากฉีด 2-3 วัน และในช่วง 1-2 สัปดาห์จะออกฤทธิ์ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และจะส่งผลนานต่อเนื่อง 3-4 เดือน 

Q: Which areas are most commonly used?
 

​A: Forehead: to smooth out wrinkles and lines across the forehead.

Glabella: to reduce the appearance of "11" lines between the eyebrows.

Crow's feet: to smooth out wrinkles and lines around the eyes.

Chin: to reduce the appearance of dimpling caused by a muscle called the mentalis.

Lip lines: to reduce the appearance of wrinkles around the mouth.

Neck: to reduce the appearance of wrinkles and lines on the neck.

Masseter reduction or jawline slimming to help slim the appearance of the jawline.

จุดที่นิยมฉีด

โบริ้วรอยหางตา (ตีนกา) , รอยย่นหน้าผาก , รอยย่นระหว่างคิ้ว , รอยย่นสันจมูก (Bunny Line) 

โบท็อกลดกราม

โบท็อกกรอบหน้า (ลิฟกรอบ)

 

ฉีดโบรักแร้เพื่อลดเหงื่อ

 

ฉีดบริเวณกล้ามเนื้อต้นแขน หรือน่องขา

Q: What are the options for Botulinum toxin type A used at BEAUTY emrgency CLINIC?

PRODUCT  MADE IN GERMANY (incobotulinumtoxinA) โบท็อก เยอรมัน 

Q: What sets these injectables apart?

ฮิตกันสุด ๆ สำหรับโบท็อกซ์ยี่ห้อ ซีโอมิน ที่นำเข้าจากเยอรมัน  โดยใช้ XTRACT Technology™ ในการผลิต ทำให้ได้สารโบทูลินั่มในขนาดที่โมเลกุลเล็กลง แต่ได้ประสิทธิภาพ เพราะได้ขจัดโปรตีนที่ไม่จำเป็น  ต่อการช่วยยับยั้งการทำงานของระบบประสาท ที่สำคัญยังทำให้ได้โบท็อกที่มีความบริสุทธิ์ที่สูง เหมาะกับกลุ่มที่มีประวัติในการดื้อยา หรือฉีดโบแล้วเห็นผลน้อย หากฉีดตัวโบ เยอรมัน เข้าไปจะเห็นผลมากกว่ายี่ห้ออื่น ๆ

Q: What happens if I stop using Botulinum toxin injections after several years? 

A: The only effect will be that your wrinkles will return; even after you stop, you will still look younger than you would have if you had never been injected. 

จุดเด่น

การกระจายของตัวยาอยู่ในระดับกลาง ๆ ทำให้เหมาะกับฉีดได้แทบทุกจุด

 

โบท็อกมีความบริสุทธิ์สูง

เกิดโอกาสดื้อยาน้อยมาก เหมาะกับผู้ที่มีประวัติดื้อยา

หลังฉีดได้ผลลัพธ์ที่ดูธรรมชาติ ไม่ตึงเกินไป และเห็นผลลัพธ์ได้ดี

 

เป็นโบท็อกที่ไม่มีส่วนผสมของโปรตีน จึงเหมาะกับผู้ที่เคยแพ้สารโปรตีนในโบท็อก

Q: Will Botulinum toxin weaken my muscles over time?

A: a neurotoxin prevents specific muscles from contracting and allows wrinkles to relax and smooth out.

 

Because you’ll be moving those specific muscles less when they are under the effects, they may weaken to a very small degree over a long period. 

ฉีดโบท็อก กี่วันเห็นผล ?

สำหรับโบท็อกริ้วรอยจะเริ่มเห็นผลที่ 3-4 วัน โดยริ้วรอยต่าง ๆ จะเริ่มตึงขึ้น และจะเห็นผลชัดเจนเต็มที่ประมาณ 14 วัน ส่วนโบท็อกที่ฉีดบริเวณที่มีกล้ามเนื้อเยอะ เช่น กราม น่อง จะเริ่มเห็นผลประมาณ 1 อาทิตย์ โดยจะเริ่มกัดฟันแล้วนิ่มลง หลังจากนั้น 2 อาทิตย์ กัดฟันแล้วนิ่มไม่เป็นก้อน และจะเห็นผลชัดเจนกรามยุบเต็มที่ประมาณ 2-3 เดือน

Q: Is it safe to use Botulinum toxin injections in the long term?

A: Yes, TGA-approved, low-risk treatment and an excellent safety record.  However, as with any medical procedure, there are potential risks and side effects, including pain, bruising, swelling, redness, and temporary muscle weakness. Serious side effects are rare but can occur, and discussing any concerns or medical history with our injector beforehand is essential.

ฉีดแล้วมีโอกาสแพ้โบท็อกได้หรือไม่ ?

 

สำหรับการแพ้โบท็อก มีโอกาสเกิดขึ้นได้ค่ะ แต่จะมีอาการเพียงเล็กน้อย เช่น มีผดเล็ก ๆ เกิดขึ้น โดยรักษาด้วยการกินยาแก้แพ้ 2-3 วันก็หาย และยังไม่เคยมีเคสที่มีอาการแพ้รุนแรงเกิดขึ้น

Q: How do anti-wrinkle injections work?

A: Anti-wrinkle injections work by blocking the nerve signals that cause muscles to contract, thereby relaxing the muscles and smoothing out the overlying skin. This results in a reduction in the appearance of wrinkles and fine lines.

Q: Contraindications

Neurological disorders such as ALS, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome

Skin infections or inflammation at the injection site

Allergies to any of the ingredients in Botulinum Toxin

Pregnancy or breastfeeding

Bleeding disorders

Previous adverse reactions botulinum toxins

Plan to have surgery 

I have had surgery on the face recently

 

Have you received any botulinum toxin products in the last four months?

Take an allergy and sleep medication.

Have you recently received any antibiotics for injections?

Any current use of blood thinning medications.

 

It's also important to tell us about all the medicines you are taking, including over-the-counter drugs and supplements, as some of these can increase the risk of side effects from Botulinum toxin. 

ใครบ้างที่ไม่ควรฉีดโบท็อก ?

 

สตรีมีครรภ์

 

สตรีที่อยู่ในระหว่างให้นมบุตร

 

คนที่เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง

 

คนที่มีอาการแพ้สาร

 

Botulinum

 

คนที่อยู่ในภาวะเลือดออกง่าย

 

ผิดปกติ

IMPORTANT SAFETY INFORMATION - AFTERCARE 

To achieve the optimal outcome, we would recommend the following:

Don’t rub the treated area, stay upright for 4 hours post-treatment and try to sleep on your back the first night—no alcohol or exercise for the rest of the day. 

 

No facials, massages or pressure to the treated area for two weeks after injections.

Don’t apply to make up for 4 hours – although unlikely; it can increase the risk of infection.

Paracetamol and anti-inflammatory medications like aspirin or ibuprofen are recommended for any pain.

For any minor bruises, Hirudoid or arnica can speed the resolution treatments take up to 14 days to take full effect.

If you would like a "top up" after two weeks, this can be assessed, and extra product injected into the area if necessary.

Don't hesitate to contact our nurse if you have any concerns. During business hours between 9 am  - 6 pm, 0422 440 883 and after hour nurse 1300 377 437. 

การดูแลตัวเองหลังฉีดโบท็อก

ห้ามนวดหรือถูบริเวณที่ฉีดเป็นเวลา 6-8 ชั่วโมงหลังฉีด

หากฉีดแล้วมีอาการบวมแดง สามารถใช้น้ำแข็งประคบได้

 

ในช่วง 3-4 ชั่วโมงแรกหลังฉีดไม่ควรนอนราบ เพราะอาจจะทำให้ตัวยาไหลไปยังบริเวณอื่น ๆ

 

หลีกเลี่ยงความร้อน เช่นแดดจัด อบซาวน่า การกินอาหารที่ต้องนั่งอยู่หน้าเตา

 

ในช่วง 1-2 ชั่วโมงแรกสามารถขยับกล้ามเนื้อบริเวณที่ฉีดได้ เพื่อให้ยาแทรกซึมเข้ากล้ามเนื้อมากขึ้น

 

การเคี้ยวหมากฝรั่งหลังฉีดโบท็อก จะทำให้กล้ามเนื้อมีการทำงาน และตัวยาจะแทรกซึมได้ดียิ่งขึ้น

ARE BOTULINUM TOXIN AND DERMA FILLER THE SAME?

No, they are two different treatments. But both injectables work to give you smoother, younger-looking skin. So you can choose between anti-wrinkles injection and derma fillers — or you can do them both depending on what results you’re looking for. 

Botulinum toxin is a chemical that helps to smooth fine lines or contract specific muscles. 

Dermal and volumizing fillers are cosmetic gels commonly made of hyaluronic acid, which binds to water to restore volume.

WHAT TO EXPECT AT AN APPOINTMENT?

An appointment will usually begin with a consultation where you discuss your medical history and your goals and have "before" photos were taken of your face (or wherever you'll be getting the treatment).

 

Once you and your registered nurse discuss the areas that make the most sense, we process them with an on-call doctor for approval.  

After that, we will disinfect your skin and distribute a series of small injections with tiny needles in the treatment area. It's a quick process with minimal discomfort.  

โบท็อกควรฉีดทุกกี่เดือน ?

          

การฉีดโบท็อกอย่างต่อเนื่อง จะช่วยทำให้การฉีดโบท็อกครั้งต่อไปอยู่ได้นานขึ้นกว่าเดิม แต่ก็ไม่ควรที่จะฉีดมากจนเกินไป เพราะจะทำให้ดื้อโบท็อกได้ รวมถึงไม่ควรที่จะเว้นระยะเวลามากเกินไปด้วย เพราะจะทำให้กล้ามเนื้อกลับมาทำงานได้ปกติ และต้องใช้ยูนิตในการฉีกโบท็อกเยอะขึ้น โดยมีระยะเวลาที่เหมาะสม ดังนี้

 

โบท็อกลดริ้วรอยบริเวณหางตา ควรฉีดห่างกันแต่ละครั้งประมาณ 3-4 เดือน

 

 

โบท็อกหน้าผากกับกราม ควรฉีดห่างกันแต่ละครั้งประมาณ 4-5 เดือน

 

 

โบท็อกลดกลิ่นตัวหรือลดเหงื่อ ควรฉีดห่างกันแต่ละครั้งประมาณ 4–6 เดือน

Q: Is there any downtime after anti-wrinkle injections?

Usually, a conservative side when it comes to dosage, and once the first pass settles in (a week or two after the treatment), you can always go in for more.

 

Once you're happy with the result, it should last three to four months before seeing your dynamic lines reappear and regain full motion. 

Q: How long does it take to see results after anti-wrinkle injections?

A: Anti-wrinkle injections are generally considered a "lunchtime" procedure, as there is typically minimal to no downtime. Most people can resume their normal activities immediately after the treatment. However, some temporary side effects like redness or swelling may occur, which usually resolve within a few hours to days.

bottom of page